Vi kan ritningskopiering sedan 1967!

Miljöpolicy


Miljöarbetet utgör en naturlig del av vår verksamhet och engagerar alla medarbetare i företaget. 
Dessutom känns det viktigt för oss rent mänskligt: vi vill göra vad vi kan för att minska skadlig påverkan på vår miljö. 
För allas skull, som en investering för framtiden. Vi lever upp till vår miljöpolicy genom att:

 

  • Alltid verka för en hållbar utveckling; både lokalt och globalt, med allt det innebär i såväl ord som handling

  • Låta miljöarbetet präglas av kretsloppsprincipen, dvs vad som utvinns ur naturen ska på ett hållbart sätt kunna återanvändas, återvinnas eller slutligt omhändertas med minsta möjliga resursförbrukning

  • Låta verksamhetens miljöpåverkan innefatta alla led; från inköp och upphandling av leverantörer och material, till produktion, transporter och avfallshantering

  • Se miljöarbetet som en kontinuerlig process där det övergripande syftet är att utveckla och förbättra metoder i riktning mot en hållbar ekologisk utveckling

  • Se till att samtliga medarbetare är införstådda och engagerade i företagets miljöarbete. Detta ska ske genom kontinuerlig utbildning, inspiration och information.

 

 

Kvalitet 
ICC Kvalitetsstyrning för att säkerställa produktion.

 

Rätt & Fel
Om det mot förmodan uppkommer fel eller tvister, beträffande våra grafiska prestationer, oavsett storlek och omfattning, tillämpar vi ALG 10.

© 2017 by Allkopiering AB

Vattentornsvägen 9, 291 32 Kristianstad, 

Tel: 044 - 219944,  e-post: info@allkopiering.com

  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon